top of page

De praktijk ruimte:

bevindt zich op de begane grond, ook toegankelijk voor rolstoel.

Binnen in een gezondheidscentrum.

 

Covid- 19:

Alle maatregelen rondom de hygiëne worden in acht genomen. 

Indien u liever een telefonisch consult wilt of via beeldbellen is dat uiteraard mogelijk. 

Voor mensen die bijvoorbeeld moeilijk ter been zijn kan ik ook op huisbezoek komen.

 

  • Eerste consult

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar. We bespreken het doel dat je wilt bereiken en Dit doel kan bijvoorbeeld een bepaald streefgewicht zijn of het verminderen van klachten. We besteden uitgebreid aandacht aan je huidige voedingspatroon, persoonlijke omstandigheden, klachten en huidige gewoonten. 

 

Dit eerste consult duurt ca. 90 minuten.

 

  • Persoonlijk voedingsadvies/ dieetadvies

Vervolgens maken wij een persoonlijk voedings- of dieetadvies. Voor jou op maat gemaakt, rekening houdend met je mogelijkheden en wensen. Dit advies kan naast een mondeling advies bestaan uit een voorbeelddagmenu en variatielijst.

 

  • Tweede consult

Het tweede consult vindt vaak 4 weken na het eerste consult plaats. Tijdens dit tweede consult wordt geëvalueerd hoe het in de afgelopen tijd met je is gegaan. Hierbij wordt je gevraagd of je iets hebt kunnen doen met de adviezen die je in het eerste consult hebt gehad. Ook wordt je gevraagd of je problemen ervaren hebt in de tijd na het eerste consult. Je krijgt in dit consult meer uitleg over jouw gezondheidsprobleem in relatie tot de voeding. 

  • Vervolgconsulten.

 Tijdens de vervolgconsulten zal geëvalueerd worden hoe het met je is gegaan in de voorgaande periode. In ieder vervolgconsult zal besproken worden of je problemen tegen bent gekomen en of je vragen hebt. 

 

Hoeveel consulten heb ik nodig?

Hoeveel consulten je uiteindelijk nodig hebt, is afhankelijk van je situatie, je wensen en je mogelijkheden. We zullen dit met elkaar afstemmen.

 

Vergoedingen en tarieven

 

Voor de vergoeding bij de diëtiste:

Vraag een verwijsbrief van de huisarts. Ik ben zichtbaar bij Zorgdomein. Doorverwijzing via Zorgdomein kan met een digitale verwijsbrief. Als dat niet kan neem je een papieren verwijsbrief mee.

 

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

De basis verzekering vergoedt 3 uur dieetadvisering per jaar. Hier is wel het verplicht eigen risico van toepassing.

 

Vergoeding vanuit het aanvullende pakket

Daarnaast kan het zo zijn dat je extra vergoeding krijgt vanuit je aanvullende verzekering. Dit is voor iedereen anders. Je kunt dit het beste nagaan bij je verzekeraar of verzekeringsadviseur.

Of voor meer informatie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies.

Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico meer betaald. Echter, er wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met het eigen risico), en daarna pas op het aantal uren uit je aanvullende pakket.

 

Zorgketengroep

Bij diabetes, COPD en hart- en vaatziekten worden je behandelkosten vergoed vanuit de zorgketengroep waarbij ik ben aangesloten. In dat geval hoef je géén eigen risico te betalen. Of je voor ketenzorg in aanmerking komt kun je het beste met je huisarts overleggen. Vraag wel of je verwijsbrief binnen de zorgketen, digitaal is verstuurd.

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit: directe tijd en indirecte tijd.

1. directe tijd is de tijd waarbij je aanwezig bent.

2. indirecte tijd is de tijd waarbij je niet aanwezig bent. Bv voor een individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan analyseren van

voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de

voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling. Een consult bestaat uit indirecte tijd en directe tijd. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren. Zowel de directe tijd (waar u bij bent) als indirecte tijd (waar u niet bij bent) worden in rekening gebracht.

 

Bij verhindering

Wanneer je verhinderd bent en niet op de afspraak kunt komen moet je dit 24 uur van tevoren laten weten. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar en worden in rekening gebracht. 

 

 

 

Het eigen risico

Wanneer je zorg uit de basis zorgverzekering gebruikt, moet je hiervoor in de meeste gevallen eerst je eigen risico betalen. Ook dieetadvisering valt onder het eigen risico. Het eigen risico is wettelijk vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Indien je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar. Let op! Deze kosten worden alleen door je zorgverzekeraar in rekening gebracht, wanneer je eigen risico nog niet volledig verbruikt is. Wanneer je eigen risico al op is (door andere basiszorg of medicatie die je dit jaar nodig hebt gehad), zullen er géén kosten door je zorgverzekering in rekening worden gebracht.

 

Indien het om een kind jonger dan 18 jaar gaat gaat dieetadvies niet van het eigen risico af: . Kinderen hebben geen eigen risico.

 

Den Haag pakket

Voor Haagse burgers met een laag inkomen hebben zorgverzekeraars VGZ met de gemeente het Den haag pakket samengesteld. De gemeente Den Haag betaalt mee aan uw zorgpremie. Uw eigen risico van 385 euro is meeverzekerd. Hierdoor heeft u geen eigen risico.

 

Bij de intake heeft u nodig:

  • Verwijsbrief
  • Pasje van uw ziektekostenverzekering
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID of Rijbewijs)
bottom of page